Memòria de sostenibilitat 2010

Abast: De l’1 de febrer de 2010 fins el 31 de gener de 2011
Aquesta memòria de sostenibilitat té un nivell d’aplicació B autodeclarat segons l’estàndard del Global Reporting Initiative.
Clade